การให้บริการที่รวดเร็วตรงเวลา

- บรรจุภัณฑ์
เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของตลาด บริษัท Lime Master จึงมีรูปแบบการบริการและ Packaging เพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้าดังนี้


1) บรรจุถุงขนาด 20-25 kg สำหรับปูนไฮเดรตและปูนบด
2) บรรจุถุง Bigbag ขนาด 500-1000 kg สำหรับปูนไฮเดรตและปูนก้อน

- การขนส่ง
ทั้งนี้เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุดบริษัทฯยังได้เสนอบริการรถขนส่งในรูปแบบต่างๆไว้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีหลากหลายในปัจจุบันโดยยึดหลักการส่งมอบที่เชื่อถือได้ และตรงต่อเวลาในทุกๆเที่ยวของการขนส่งโดยมีบริการดังต่อไปนี้

1) บริการรถขนส่งโดยรถบรรทุก ขนาดต่างๆเพื่อสนองความพึงพอใจของลูกค้าที่เหมาะสม
2) บริการรถขนส่งปูนเต้าสำหรับปูนเกล็ดและปูนไฮเดรต
3) บริการขนส่งโดยรถบรรทุกดั๊มพ่วง