ประวัติความเป็นมา

บริษัท ไลม์มาสเตอร์ จำกัด ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้บริหารของบริษัทเหมืองหินศิริพัฒนาหน้าพระลาน จำกัด ซึ่งประกอบกิจการโรงโม่หินมายาวนาน เป็นที่รู้จักในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงโม่หินเป็นเวลาร่วม 60 ปี และในปีพุทธศักราช 2542 ทางคณะผู้บริหารเล็งเห็นถึงความต้องการปูนขาวของภาคอุตสาหกรรม บริษัทฯ จึงได้เริ่มก่อสร้างเตาเผาปูนขาวโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยจาก MEARZ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทและความต้องการของตลาดที่มีกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายขึ้น บริษัทได้ขยายการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการใช้งานกลุ่ม Hydrated Lime ในปีพุทธศักราช 2548 บริษัทฯได้ก่อสร้างโรงงานผลิตปูนขาว Hydrated Lime โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยของ SIC ประเทศอิตาลี อนึ่งตลอดระยะเวลาแห่งการพัฒนาของบริษัทฯตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนปัจจุบัน บริษัทฯได้ตระหนักถึงหลักการส่งมอบผลิตภัณฑ์ปูนที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดอยู่เสมอ และจากปริมาณการบริโภคที่สูงขึ้นของตลาดทำให้ บริษัทฯ ได้เพิ่มกำลังการผลิตด้วยเตาเผาและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและยังคงหลักความพิถีพิถันต่อการควบคุมการผลิตรวมถึงการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลแก่ลูกค้าของเรา