ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานปูนสุก (Quick Lime) CaO


1) ปูนสุกชนิดก้อน : ปูนก้อนของบริษัทที่ผ่านกระบวนการเผาหินปูนคุณภาพสูงด้วยเตาเผาที่ทันสมัยปูนก้อน
จะมีขนาด มีขนาด 2-4 นิ้ว โดยสามารถนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม

2) ปูนสุกชนิดเกล็ด : จากปูนก้อนผ่านกระบวนการตีเกล็ดและคัดขนาดจนได้ปูนเกล็ดคุณภาพเพื่อสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมีขนาดตั้งแต่ 2-5 มิลลิเมตร

3) ปูนสุกชนิดบด : ปูนบดละเอียดผ่านการควบคุมการผลิตโดยกรรมวิธีที่ทันสมัยจนได้ปูนบดคุณภาพสูง
คัดขนาดด้วยกระบวนการพิเศษที่มีขนาดผงที่มีความละเอียด100-325 mesh ตามที่ลูกค้าต้องการปูนขาว (Hydrated lime) Ca(OH)2
เป็นการนำปูนก้อนมาบดย่อยเข้ากระบวนการไฮเดรต โดยผสมกับน้ำ ทำปฏิกิริยาจนได้แคลเซียมไฮดรอกไซด์
ที่สมบูรณ์ ผ่านกระบวนการคัดความละเอียดพิเศษ และ โดยมีการควบคุมกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทุกขั้นตอน